Sobota, 29 Lutego 2020

Informacje

Urząd Gminy Księżpol
ul. Biłgorajska 12
23 - 415 Księżpol
tel 84 687 74 19, 687 74 20
fax 84 687 74 32
www.ksiezpol.pl
info@ksiezpol.pl
Newsletter

Księżpol: Transgraniczne inwestycje po przetargu

2019-07-13 10:29:32

Rozpoczyna się decydujący etap rozbudowy oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji w gminie Księżpol. W tym tygodniu samorząd podpisał umowy z firmami, które zajmą się inwestycjami, współfinansowanymi z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Księżpolu będzie kosztować prawie 5 milionów złotych, natomiast kanalizacja sanitarna pochłonie ponad 5 milionów 100 tysięcy. Sieć kanalizacyjna będzie budowana w Starych Królach, Markowiczach, Glinach i Cegielni Markowicze. Łącznie zostanie wybudowanych prawie 13 kilometrów kanalizacji, do której zostanie przyłączonych 169 gospodarstw.

Oba zadania mają być wykonane do połowy lipca przyszłego roku.
Podobne inwestycje ma w planach partner Gminy Księżpol w tym projekcie, czyli ukraińskie miasto Czerwonograd, które już rozpoczęło modernizację swojej oczyszczalni ścieków.
Oprócz inwestycji obydwa samorządy będą organizować imprezy i inne wydarzenia transgraniczne oraz promować dziedzictwo naturalne i rozwój turystyki.

Na realizację swoich planów Gmina Księżpol otrzymała dotację w wysokości ponad 7 milionów 400 tysięcy złotych, a jej partner z Ukrainy - około 2 milionów 300 tysięcy złotych.


(fot. UG Kksiężpol)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.