Sobota, 18 Sierpnia 2018

Informacje

Urząd Gminy Księżpol
ul. Biłgorajska 12
23 - 415 Księżpol
tel 84 687 74 19, 687 74 20
fax 84 687 74 32
www.ksiezpol.pl
info@ksiezpol.pl
Newsletter

Księżpol: Fundusz sołecki ciągle popularny

2017-11-29 13:14:18

Wszystkie sołectwa z gminy Księżpol chcą w przyszłym roku skorzystać ze środków funduszu sołeckiego. Samorząd przeznaczył na ten cel ponad 370 tysięcy złotych, czyli o prawie 90 tysięcy więcej niż w 2017 roku.

O sposobie wykorzystania tych środków mieszkańcy decydowali na zebraniach wiejskich, a wnioski przekazali do zatwierdzenia radzie gminy. Najczęściej pieniądze chcą przeznaczyć na budowę, remonty lub doposażenie świetlic wiejskich, modernizację dróg, doposażenie placów zabaw i boisk, a także zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych i strojów ludowych.

Fundusz jest dzielony proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Najmniejsze, na przykład Budzyń i Zynie otrzymają w przyszłym roku prawie po 12 tysięcy złotych, a największe pieniądze, w wysokości ponad 37 tysięcy, trafią do sołectw Księżpol i Majdan Stary.

Zgodnie z przepisami środki z funduszu sołeckiego można wykorzystać tylko na przedsięwzięcia, które są zadaniami własnymi gminy. Samorządy mogą, ale nie muszą wydzielać z budżetu środków na fundusz sołecki. Te, które się na to zdecydują mogą liczyć na zwrot od 20 do 40 procent poniesionych wydatków z budżetu państwa.


(fot. sxc.hu)

© 2009-2018 ias24.eu.