Niedziela, 07 Czerwca 2020

Informacje

Urząd Gminy Krzywda
ul. Żelechowska 24B
21-470 Krzywda
tel 25 755-10-06
fax 25 755-10-61
www.gminakrzywda.pl
sekretariat@gminakrzywda.pl
Newsletter

Krzywda: Radni zgodnie za wotum zaufania i absolutorium

2019-06-29 09:46:55

Rada Gminy Krzywda pozytywnie oceniła wykonanie przez wójta Krzysztofa Wardę budżetu za 2018 rok i udzieliła mu absolutorium. Podczas sesji, która odbyła się w piątek 28 czerwca, wójt otrzymał również wotum zaufania, a za przyjęciem uchwał w obydwu sprawach zagłosowali wszyscy radni, biorący udział w obradach.

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy, a przed udzieleniem absolutorium radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Wynika z niego m.in., że plan dochodów został wykonany w 98%, a wydatków - w 96%.

Wśród najważniejszych inwestycji wójt Krzysztof Warda wymienia - modernizację i przebudowę dróg, doposażenie placówek oświatowych i zakup samochodu dla OSP w Okrzei.

Na modernizację dróg gmina wydała w ubiegłym roku ponad 2 miliony 180 tysięcy złotych. Pieniądze te zostały wykorzystane m.in. na wykonanie robót w Podosiu, Okrzei i Woli Okrzejskiej.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.