Poniedzialek, 19 Marca 2018
Informacje

Urząd Gminy Krzywda
ul. Żelechowska 24B
21-470 Krzywda
tel 25 755-10-06
fax 25 755-10-61
www.gminakrzywda.pl
sekretariat@gminakrzywda.pl
Newsletter

Krzywda: Paczki żywnościowe tylko ze skierowaniem

2017-07-24 06:53:24

Znajdujący się w trudnej sytuacji mieszkańcy gminy Krzywda mogą od poniedziałku 24 lipca ubiegać się o skierowania, uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej. Paczki będą wydawane jesienią, ale już teraz wymagane dokumenty wydaje miejscowy ośrodek pomocy społecznej.

Żywność będzie pochodzić z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, a a dzieli ją Bank Żywności w Lublinie.

Zgodnie z założeniami programu pomoc może być przekazana osobom, których dochód w rodzinie nie przekracza 200 procent kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, czyli 1268 złotych dla osoby samotnej i 1028 złotych dla osoby w rodzinie.

Osoby, które w ostatnich 6 miesiącach korzystały z pomocy GOPS w Krzywdzie nie muszą składać oświadczeń dotyczących ich dochodów, ponieważ ich sytuacja jest pracownikom socjalnym znana z wcześniejszych wywiadów środowiskowych. Ci, którzy nie korzystali ze wsparcia GOPS, a chcą się ubiegać o paczki żywnościowe, powinny złożyć oświadczenie, którego wzór jest zamieszczony na stronie internetowej gminy.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w siedzibie GOPS przy ul. Łukowskiej w Krzywdzie lub telefonicznie pod numerem: 25 755 12 89.

Podobnie jak w poprzednich latach paczki żywnościowe będzie wydawać, tylko na podstawie skierowań ośrodka pomocy, Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Wiejskiej "Szansa" w Krzywdzie.


(fot. bankizywnosci.pl)

© 2009-2018 ias24.eu.