Czwartek, 22 Kwietnia 2021

Informacje

Urząd Gminy Krzywda
ul. Żelechowska 24B
21-470 Krzywda
tel 25 755-10-06
fax 25 755-10-61
www.gminakrzywda.pl
sekretariat@gminakrzywda.pl
Newsletter

Krzywda: Oznakowanie szlaku rowerowego

2014-07-23 12:08:25

Gmina Krzywda zrealizowała operację pn.: "Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie gminy Krzywda" współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej.

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Krzywda poprzez utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego. Realizując operację oznakowano szlak rowerowy na terenie gminy Krzywda, na który składają się szlaki niebieski, czerwony i zielony o łącznej długości 33 840 m, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

Operacja była realizowana w oparciu o umowę o przyznanie pomocy nr 01808-6930-UM0343250/13, która została podpisana dnia 25 października 2013 r. w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013. Środki finansowe pochodziły z Lokalnej Grupy Działania "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" z programu LEADER, działanie "Małe projekty". Całkowita wartość operacji wyniosła 8 748,99 zł. Wartość dofinansowania: 5 690,40 zł."Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.