Czwartek, 06 Maja 2021

Informacje

Urząd Gminy Krzywda
ul. Żelechowska 24B
21-470 Krzywda
tel 25 755-10-06
fax 25 755-10-61
www.gminakrzywda.pl
sekretariat@gminakrzywda.pl
Newsletter

Krzywda: Nowe dokumenty w/s stypendiów szkolnych

2021-03-24 07:08:15

Rodzice uczniów z gminy Krzywda, którzy mają przyznane stypendia szkolne i chcą otrzymywać także w drugim półroczu tego roku szkolnego, powinni złożyć dokumenty, potwierdzające prawo do tego świadczenia. Będzie je można składać w przyszłym miesiącu, a druki już teraz można pobrać z internetu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie będzie przyjmować zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach za marzec 2021 roku od 1 do 15 kwietnia. W maju będzie trzeba złożyć faktury, potwierdzające dokonanie zakupów na cele edukacyjne, a wypłata stypendiów za kwiecień, maj i czerwiec jest planowana w czerwcu.

Wypełnione zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach będzie można przekazać do GOPS osobiście lub zostawić w skrzynce podawczej, która znajduje się przy wejściu do ośrodka.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.