Wtorek, 26 Stycznia 2021

Informacje

Urząd Gminy Krzywda
ul. Żelechowska 24B
21-470 Krzywda
tel 25 755-10-06
fax 25 755-10-61
www.gminakrzywda.pl
sekretariat@gminakrzywda.pl
Newsletter

Krzywda: Nabór członków komisji wyborczych

2020-04-02 12:20:25

Gmina Krzywda rozpoczęła rekrutację kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w majowych wyborach prezydenta. W związku z epidemią koronawirusa przedstawiciele komitetów wyborczych mogą przekazywać listy takich osób wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Skan zgłoszenia lub zdjęcie z podpisami kandydatów oraz osoby zgłaszającej można przesłać na adres: sekretariat@gminakrzywda.pl, a oryginały tradycyjną pocztą na adres urzędu gminy albo doręczyć w późniejszym terminie, uzgodnionym z urzędnikiem wyborczym lub pracownikiem urzędu.

W ten sam sposób, czyli telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej urzędnik wyborczy albo pracownik urzędu gminy będzie się kontaktować, gdyby zaszła konieczność uzyskania dodatkowych informacji od zgłaszającego lub kandydata. Stąd prośba o podanie na formularzach zgłoszeniowych zarówno numerów telefonów jak i adresów mailowych.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 10 marca.


(fot. gov.pl)

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.