Czwartek, 06 Maja 2021

Informacje

Urząd Gminy Krzywda
ul. Żelechowska 24B
21-470 Krzywda
tel 25 755-10-06
fax 25 755-10-61
www.gminakrzywda.pl
sekretariat@gminakrzywda.pl
Newsletter

Krzywda: Mandat radnego w nagrodę za wiedzę

2021-04-20 07:03:14

Gmina Krzywda chce dołączyć do samorządów, które mają Młodzieżową Radę Gminy. Jej skład nie zostanie jednak wybrany w tradycyjnych wyborach lecz w konkursie wiedzy o regionie i społeczeństwie, w którym nagrodą będzie... mandat radnego.

Do rywalizacji będą mogli przystąpić uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych w gminie Krzywda, którzy będą mieć do rozwiązania test. Zawarte w nim pytania będą dotyczyć m.in.: konstytucji, organów władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz podziału administracyjnego. Uczestnicy konkursu muszą się również wykazać wiedzą na temat: praw wyborczych do rady gminy, roli wójta czy starosty, historii gminy Krzywda, zadań samorządu gminnego, praw mieszkańców wobec osób i instytucji sprawujących władzę oraz wykorzystania przez samorząd funduszy zewnętrznych.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.