Niedziela, 05 Kwietnia 2020

Informacje

Urząd Gminy Krzywda
ul. Żelechowska 24B
21-470 Krzywda
tel 25 755-10-06
fax 25 755-10-61
www.gminakrzywda.pl
sekretariat@gminakrzywda.pl
Newsletter

Krzywda: Kto zorganizuje profilaktyczne ferie?

2020-01-08 06:38:04

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywdzie zaprasza do współpracy przy organizacji feryjnych zajęć profilaktyczno-wychowawczych. Propozycje można składać do czwartku 9 stycznia, a zajęcia trzeba zorganizować między 13 a 24 stycznia.

Do przygotowania propozycji na pierwszy tydzień ferii od 13 do 17 stycznia komisja zachęca szkoły podstawowe, natomiast w drugim - między 20 a 24 stycznia - działające w gminie koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i inne instytucje.

Zajęcia mają być skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ich organizator ma przygotować program, dostosowany do wieku uczestników, a także zapewnić opiekę oraz uzyskać od rodziców lub opiekunów prawnych zgodę na udział ich dzieci w zajęciach profilaktycznych.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.