Wtorek, 15 Października 2019

Informacje

Urząd Gminy Krzywda
ul. Żelechowska 24B
21-470 Krzywda
tel 25 755-10-06
fax 25 755-10-61
www.gminakrzywda.pl
sekretariat@gminakrzywda.pl
Newsletter

Krzywda: Konkursy na dyrektorów szkół

2019-05-10 12:31:56

Kończy się kadencja dyrektorów trzech placówek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Krzywda. Nowi zostaną wybrani w konkursach, w których mogą startować także osoby zajmujące obecnie te stanowiska.

Postępowania konkursowe dotyczą zespołów szkół w Woli Okrzejskiej, Fiukówce i Radoryżu Smolanym. Dyrektorami w tych placówkach są teraz odpowiednio - Iwona Chudek, Izabela Mateńko i Wojciech Czerniec, którzy mogą ubiegać się o kolejną kadencję.

Wszyscy kandydaci muszą spełniać warunki, które określa rozporządzenie ministerstwa edukacji. Dokumenty mogą składać nauczyciele dyplomowani lub mianowani, którzy m.in. ukończyli studia magisterskie, posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela i uzyskali co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.