Poniedzialek, 21 Września 2020

Informacje

Urząd Gminy Krzywda
ul. Żelechowska 24B
21-470 Krzywda
tel 25 755-10-06
fax 25 755-10-61
www.gminakrzywda.pl
sekretariat@gminakrzywda.pl
Newsletter

Krzywda: Jubileusz ośrodka pomocy społecznej

2020-08-06 12:25:24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie ma 30 lat. Z tej okazji jego pracownicy zorganizowali jubileuszowe spotkanie, na które zaprosili przedstawicieli miejscowych władz samorządowych oraz jednostek, służb i instytucji, na co dzień współpracujących z ośrodkiem.

Wójt gminy Krzywda Krzysztof Warda podkreślał rolę GOPS w niesieniu pomocy mieszkańcom i dziękował pracownikom za zaangażowanie, nagradzając ich symbolicznymi różami. Z kolei o początkach ośrodka i jego obecnych zadaniach mówił obecny kierownik placówki Tomasz Ciężki.

Rada Gminy Krzywda powołała ośrodek pomocy społecznej 27 lipca 1990 roku, a cztery dni później, czyli 1 sierpnia GOPS oficjalnie rozpoczął działalność. Jego pierwszym pracownikiem, a od 1 stycznia 1991 roku także kierownikiem, była Janina Majewska, która podjęła się organizacji pomocy społecznej i utworzenia ośrodka. Działania te były oparte na wchodzącej w tym czasie w życie nowej ustawie o pomocy społecznej, która wcześniej nie była zmieniana przez 67 lat. Ustawa z 1990 roku jako pierwsza wprowadzała pomoc w formie pracy socjalnej i regulowała zawód pracownika socjalnego. Janina Majewska pełniła funkcję kierownika ośrodka do 5 maja 2004 roku, a jej następcami byli: Hanna Latoch (do 20 marca 2007 roku), Krzysztof Osial (do 31 marca 2009 roku), Iwona Kaniecka (do 31 maja 2015).

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.