Piątek, 23 Marca 2018
Informacje

Urząd Gminy Krzywda
ul. Żelechowska 24B
21-470 Krzywda
tel 25 755-10-06
fax 25 755-10-61
www.gminakrzywda.pl
sekretariat@gminakrzywda.pl
Newsletter

Krzywda: Co powinno się znaleźć w programie rewitalizacji?

2017-08-24 06:43:27

W najbliższy poniedziałek upływa termin składania propozycji przedsięwzięć, które mają się znaleźć w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Krzywda. Mieszkańcy mogą przekazywać swoje pomysły na specjalnych kartach, dostępnych na stronie internetowej gminy.

Na podstawie już przeprowadzonej diagnozy do programu zostały zakwalifikowane sołectwa Cisownik i Krzywda. W kolejnym etapie opracowywania dokumentu jego autorzy chcą poznać opinie i pomysły samych zainteresowanych, które mogą dotyczyć nie tylko projektów inwestycyjnych, ale również edukacyjnych, kulturalnych czy zdrowotnych. Jednocześnie przypominają, że rewitalizacja to nie remont. - Jej celem nie jest wyłącznie zmiana wyglądu danego obszaru, ale pobudzenie mechanizmów, które sprawią, że nawet po realizacji danego przedsięwzięcia obszar rewitalizacji będzie się rozwijał - podkreślają autorzy LPR. Zalecają przy tym, by przed wypełnieniem "kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych" zapoznać się z zasadami określonymi w Regulaminie naboru, które również są dostępne na stronie: www.gminakrzywda.pl.

Wypełnione dokumenty można składać do 28 sierpnia w sekretariacie urzędu gminy albo przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy, ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rafalsobiech@gminakrzywda.pl

Lokalny program Rewitalizacji to bardzo ważny dokument, które jest potrzebny, by w przyszłości samorząd mógł się starać o pieniądze na realizację zapisanych w nim pomysłów.


(fot. arch. UG Krzywda)

© 2009-2018 ias24.eu.