Czwartek, 05 Grudnia 2019

Informacje

Urząd Gminy Krynice
Krynice 1
22-610 Krynice
tel 84 663 02 25, 02 55, 02 48
fax 84 663 02 25
www.krynice.pl
ugkrynice@krynice.com.pl
Newsletter

Krynice: Wójt z absolutorium i wotum zaufania

2019-06-26 06:41:49

Rada Gminy Krynice udzieliła wójtowi Jackowi Wiśniewskiemu wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji, która odbyła się we wtorek 25 czerwca, radni podjęli także decyzje w sprawie opłat śmieciowych oraz dopłat do wody i ścieków.

Za przyjęciem uchwał zarówno w sprawie wotum zaufania jak i absolutorium zagłosowali wszyscy radni obecni na sesji.

Ze sprawozdania z wykonania budżetu na 2018 rok wynika, że plan dochodów został zrealizowany w ponad 90%, a wydatków - w prawie 91%.

Najpoważniejszą inwestycją, realizowaną przez Gminę Krynice w ubiegłym roku był zakup i montaż kolektorów słonecznych, które kosztowały ponad 800 tysięcy złotych. Większość pieniędzy na ten cel samorząd otrzymał z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, a wkład własny zapewnili mieszkańcy, którzy brali udział w tym projekcie. Korzystając ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w minionym roku, za prawie 500 tysięcy złotych gmina wybudowała wodociąg w Źwiartowie i Dzierążni, a kolejne prawie 370 tysięcy wydała na przebudowę drogi w Krynicach. Część pieniędzy na tę drugą inwestycję samorząd otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Poważnym wydatkiem było także zagospodarowanie brzegu zalewu w Krynicach, które kosztowało prawie 290 tysięcy złotych.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.