Niedziela, 27 Maja 2018
Informacje

Urząd Gminy Krynice
Krynice 1
22-610 Krynice
tel 84 663 02 25, 02 55, 02 48
fax 84 663 02 25
www.krynice.pl
ugkrynice@krynice.com.pl
Newsletter

Krynice: O prapradziadkach z prof. J. Legieciem

2017-07-27 09:30:49

Prof. Jacek Legieć będzie w najbliższy piątek gościem Biblioteki Publicznej Gminy Krynice. Spotkanie pod hasłem "Poznaj swoich prapradziadków" rozpocznie się 28 lipca o 14.00.

Jacek Legieć urodził się w Krynicach i jest historykiem, specjalizującym się w historii Ukrainy lat 1917 - 1953 oraz armii rosyjskiej i służbie w niej Polaków na przełomie 19 i 20 wieku. Studia historyczne ukończył w 1994 roku na Uniwersytecie Łódzkim, a jego praca magisterska dotyczyła stosunku ukraińskich środowisk emigracyjnych do wydarzeń w Europie na przełomie lat 30. i 40. 20 wieku. Na tej samej uczelni pięć lat później napisał rozprawę doktorską o "Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej w kampanii polsko-bolszewickiej 1920 roku". W 2001 został adiunktem w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym Akademii Świętokrzyskiej, przekształconej w Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie w 2014 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Jacek Legieć jest członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego, a w 2009 roku został prezesem oddziału kieleckiego.

O swojej pracy, historii i rodzinnych okolicach będzie mówić podczas piątkowego spotkania w bibliotece w rodzinnych Krynicach.


(fot. BP Gminy Krynice)

© 2009-2018 ias24.eu.