Czwartek, 22 Kwietnia 2021

Informacje

Urząd Gminy Krynice
Krynice 1
22-610 Krynice
tel 84 663 02 25, 02 55, 02 48
fax 84 663 02 25
www.krynice.pl
ugkrynice@krynice.com.pl
Newsletter

Krynice: Będzie nowy wodociąg i oczyszczalnia

2021-01-12 06:56:54

Dzięki wsparciu Unii Europejskiej Gmina Krynice wybuduje fragment nowej sieci wodociągowej i oczyszczalnię ścieków oraz przebuduje stację wodociągową. Przetarg na wykonanie robót jest ogłoszony, a realizacja inwestycji potrwa dwa lata.

Nowy fragment wodociągu powstanie w miejscowościach Antoniówka i Majdan Sielec. Obecnie obydwie są zaopatrywane w wodę za pomocą sieci wybudowanej prawie 50 lat temu, jeszcze z materiałów azbestowych, i są bardzo wyeksploatowane. W Antoniówce jest planowana również przebudowa istniejącej stacji wodociągowej i budowa oczyszczalni ścieków, która będzie obsługiwać miejscową świetlicę, ale w przyszłości może być rozbudowana i udostępniona innym odbiorcom.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.