Niedziela, 22 Kwietnia 2018
Informacje

Urząd Gminy Komarów - Osada
ul.Rynek 15
22-435 komarów - Osada
tel 84 615-31-02, 84 615-31-32, 84 615-31-84
fax 84 615-31-85
www.komarow.pl
komarow@lublin.uw.gov.pl, poczta@komarow.pl
Newsletter

Komarów-Osada: Nagrody dla najaktywniejszych stowarzyszeń

2017-12-13 14:54:01

Dwa stowarzyszenia, działające w gminie Komarów-Osada znalazły się wśród laureatów konkursu "Najciekawszych Inicjatyw Lokalnych", organizowanego przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Zamojska".

Podczas podsumowania, które odbyło się we wtorek 12 grudnia w Sitnie, pierwszą nagrodę odebrało Stowarzyszenie "W Dobrej Wierze" z Wolicy Brzozowej, a wyróżnienie przypadło Stowarzyszeniu "Aktywni w kulturze".

Jury konkursu oceniało inicjatywy organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które były realizowane w 2016 roku w dziewięciu gminach, należących do LGD.

Stowarzyszenie "W Dobrej Wierze" zdobyło pierwszą nagrodę za projekt "Gra w życie - kontynuacja". Obejmował on różne działania na rzecz aktywizacji i usamodzielniania osób niepełnosprawnych, w tym m.in. utrzymanie mieszkań treningowych, w którym uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej uczą się wykonywaniu codziennych prac domowych. Realizacja projektu kosztowała ponad 200 tysięcy złotych, z czego około 180 tysięcy to środki, które stowarzyszenie pozyskało z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

© 2009-2018 ias24.eu.