Wtorek, 15 Października 2019

Informacje

Urząd Gminy Komarów - Osada
ul.Rynek 15
22-435 komarów - Osada
tel 84 615-31-02, 84 615-31-32, 84 615-31-84
fax 84 615-31-85
www.komarow.pl
komarow@lublin.uw.gov.pl, poczta@komarow.pl
Newsletter

Komarów-Osada: Kto odbuduje zniszczone drogi?

2019-04-07 08:17:40

Kilkanaście dni od pozyskania dotacji Gmina Komarów-Osada ogłosiła przetargi na odbudowę dróg zniszczonych przez wodę. Wykonawcy robót, które będą prowadzone w Zubowicach i Ruszczyźnie, powinni być wybrani w tym miesiącu, a termin realizacji inwestycji jest wyznaczony na koniec wakacji.

Firmy, które zechcą podjąć się tego zadania, maja odbudować 500-metrowy odcinek trasy w Zubowicach i prawie 900 metrów drogi w Ruszczyźnie. W Zubowicach na drodze gruntowej trzeba wykonać podbudowę i położyć żelbetowe płyty. Z kolei prace w Ruszczyźnie będą polegać na położeniu asfaltowej nawierzchni na już istniejącej podbudowie.

Planowany do remontu odcinek w Zubowicach prowadzi przede wszystkim do okolicznych łąk, natomiast inwestycja w Ruszczyźnie ułatwi dotarcie m.in. do zamieszkałych posesji, świetlicy wiejskiej i pól.

Potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty do 11 kwietnia, a wszystkie prace powinny być wykonane do 30 sierpnia tego roku. Na pokrycie do 80 procent kosztów tych inwestycji Gmina Komarów-Osada otrzyma dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


(fot. pixabay.com)

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.