Środa, 21 Marca 2018
Informacje

Urząd Gminy Komarów - Osada
ul.Rynek 15
22-435 komarów - Osada
tel 84 615-31-02, 84 615-31-32, 84 615-31-84
fax 84 615-31-85
www.komarow.pl
komarow@lublin.uw.gov.pl, poczta@komarow.pl
Newsletter

Komarów-Osada: Konkurs inicjatyw lokalnych LGD

2017-11-19 08:14:22

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Zamojska" chce nagrodzić i promować inicjatywy lokalne, zrealizowane w ubiegłym roku w dziewięciu gminach, w tym gminie Komarów-Osada. Propozycje można składać do 30 listopada, a wyniki mają być ogłoszone przed końcem roku.

Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych mających siedzibę, filię, bądź prowadzących działalność na obszarze LGD "Ziemia Zamojska". Oprócz Komarowa-Osady są to gminy: Miączyn, Łabunie, Sitno, Nielisz, Skierbieszów, Grabowiec, Stary Zamość i Sułów.

Jury będzie oceniać wyłącznie pomysły na rzecz aktywizacji mieszkańców, zrealizowane w 2016 roku na terenie LGD. Trzy najciekawsze inicjatywy otrzymają nagrody, a kilka kolejnych może liczyć na wyróżnienia.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego z opisem przedsięwzięcia i jego prezentacją, na przykład w formie multimedialnej. Można je złożyć osobiście w biurze LGD, które jest czynne w dni robocze między 8.00 a 15.00, przesłać tradycyjną pocztą na adres: Biuro LGD "Ziemia Zamojska" Kornelówka 41, 22-424 Sitno, albo wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lgdziemiazamojska.pl.

Pełny regulamin jest dostępny na stronach: www.lgdziemiazamojska.pl i www.komarow.pl, a szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: 84 307 22 07.


(fot. arch. SOK w Komarowie-Osadzie)

© 2009-2018 ias24.eu.