Czwartek, 05 Grudnia 2019

Informacje

Urząd Gminy Komarów - Osada
ul.Rynek 15
22-435 komarów - Osada
tel 84 615-31-02, 84 615-31-32, 84 615-31-84
fax 84 615-31-85
www.komarow.pl
komarow@lublin.uw.gov.pl, poczta@komarow.pl
Newsletter

Komarów-Osada: Czas wyborów sołeckich

2019-07-07 15:45:21

Nie będzie zmiany na stanowisku sołtysa w Komarowie-Osadzie. Nadal funkcję tę będzie pełnić Agnieszka Górska, która została wybrana przez mieszkańców na trzecią kadencję.

To pierwsze z cykl zebrań wiejskich, na których mieszkańcy gminy Komarów-Osada będą wybierać sołtysów na nową kadencję. Do końca roku takie zebrania będą organizowane w Zubowicach i Zubowicach Kolonii oraz - kolejny raz - w Tuczapach. W tej ostatniej miejscowości, wiosną zebrania były już wyznaczane dwukrotnie, ale na żadnym nie udało się zebrać kworum, wymaganego do wyboru sołtysa.

Sołtys to organ pomocniczy gminy. Reprezentuje sołectwo na zewnątrz, zwołuje i organizuje zebrania wiejskie, wykonuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także w imieniu gminy pobiera niektóre podatki. Może też uczestniczyć w sesjach rady gminy, ale bez prawa do głosowania.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.