Wtorek, 26 Marca 2019

Informacje

Urząd Miejski w Józefowie
ul.Kościuszki 37
23-460 Józefów
tel 84 687-81-33
fax 84 687-81-33 wew.48
www.ejozefow.pl
jozefow@ejozefow.pl
Newsletter

Józefów: Ostatni etap "drogi ku wolności"

2018-10-17 19:28:54

Miejska Biblioteka Publiczna zakończyła realizację projektu "W drodze ku wolności". Jego ostatnim elementem było spotkanie z dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju Dorotą Skakuj, które odbyło się w środę 17 października.

Jej słuchaczami była prawie 30-u uczniów ze Szkoły Podstawowej w Józefowie, którzy wysłuchali prelekcji "Powiat biłgorajski w przeddzień odzyskania niepodległości". Dyrektor Skakuj mówiła m.in. o tym, że w okresie przed, w trakcie i po I wojnie światowej w okolicach Biłgoraja żyło się biednie, ale ożywienie życia społeczno-politycznego było widoczne. Głównym źródłem utrzymania mieszkańców było sitarstwo, a rynkiem zbytu przede wszystkim Rosja. To tam sitarze lokowali swoje dochody, do których dostęp zablokowała Rewolucja Październikowa. Dlatego główny nacisk przełożył się na rolnictwo, które nie miało większych szans powodzenia, ze względu m.in. na słabe gleby. Poza tym ówczesny powiat biłgorajski był bardzo wyludniony, ponieważ część mieszkańców wyjechała do pracy w Prusach, a inni służyli w armii austriackiej. Słabo rozwinięta była także służba zdrowia, co prowadziło do epidemii tyfusu, cholery i innych chorób.

© 2009-2019 ias24.eu.