Sobota, 17 Marca 2018
Informacje

Urząd Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel 15 838-11-05, 15 838-11-32
fax 15 838-11-40
www.goscieradow.pl
poczta@goscieradow.pl
Newsletter

Gościeradów: Nowa rada w październiku

2017-09-25 06:51:12

Szkolne komisje wyborcze kończą przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Gościeradów. Głosowanie odbędzie się 3 października, ale listy chętnych zostaną zamknięte 28 września.

Tak jak "dorosła", również młodzieżowa rada liczy 15 członków, wybieranych przez uczniów szóstych klas szkół podstawowych, gimnazjów i ich absolwentów do 21 roku życia oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Swoich reprezentantów mają w niej nie tylko prowadzone przez gminę placówki w Gościeradowie, Księżomierzy, Liśniku Dużym i Mniszku, ale również szkoły, dla których organem prowadzącym jest stowarzyszenie lub samorząd powiatowy, czyli podstawówka w Szczecynie i Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej.

Bez zmian pozostaje również podział mandatów. Najwięcej - 4, będzie mieć w radzie ZS Wólce Gościeradowskiej, po 3 przedstawicieli wybiorą uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie, Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy i Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym, a po jednym radnym będzie reprezentować Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Mniszku i PSP w Szczecynie.

MRG jest organem doradczym dla organów gminy i innych instytucji. Jej kadencja trwa dwa lata, a radni zajmują się m.in.: upowszechnianiem idei samorządowej wśród młodzieży; inicjowaniem, wspieraniem i koordynowanie działań młodzieży; organizacją aktywnego udziału młodych mieszkańców w życiu publicznym , odpowiadają na ich potrzeby i oczekiwania.


(fot. arch. UG Gościeradów)

© 2009-2018 ias24.eu.