Czwartek, 05 Grudnia 2019

Informacje

Urząd Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel 15 838-11-05, 15 838-11-32
fax 15 838-11-40
www.goscieradow.pl
poczta@goscieradow.pl
Newsletter

Gościeradów: Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla wójta

2019-06-27 14:49:00

Wójt gminy Gościeradów Mariusz Szczepanik ma wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 27 czerwca obydwie uchwały poparli wszyscy radni.

Wprowadzone w tej kadencji samorządu głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy. Natomiast zanim radni udzielili absolutorium zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok. Wynika z niego, że ubiegłoroczny plan dochodów został wykonany w 92,84%, a wydatków - w 94,28%. Najpoważniejszą inwestycją, którą samorząd realizował w 2018 roku był zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, współfinansowany z funduszy unijnych. Gmina Gościeradów wydała na ten cel prawie 5 milionów 930 tysięcy złotych, z czego większość stanowiła dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Pieniądze te zostały wykorzystane na zakup i montaż ponad 500 zestawów kolektorów słonecznych i 45 kotłów na biomasę.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.