Poniedzialek, 06 Lipca 2020

Informacje

Urząd Gminy Łuków
ul.Świderska 12
21-400 Łuków
tel 25 798-24-39, 25 798-23-92
fax 25 798-24-39, 25 798-23-92
www.lukow.ug.gov.pl
sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Łuków: Zmiany organizacji pracy

2020-03-16 13:27:45

Gmina Łuków wprowadza zmiany w organizacji pracy urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. W związku z zagrożeniem koronawirusem od poniedziałku 16 marca działalność tych instytucji zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, a kasa urzędu gminy zamknięta do odwołania.

Oprócz urzędu gminy obostrzenia dotyczą ośrodka pomocy społecznej, zespołu oświatowego, żłobka "Maluch", ośrodka kultury i biblioteki publicznej.

Działalność wymienionych instytucji została ograniczona do przyjmowania korespondencji, którą można przekazywać tradycyjną pocztą, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Z kolei praca Urzędu Stanu Cywilnego polega teraz wyłącznie na sporządzaniu i wydawaniu aktów zgonu.

Ponadto w związku z zawieszeniem działalności kasy urzędu należności z tytułu podatków czy opłat śmieciowych można regulować tylko za pośrednictwem bankowości elektronicznej na konta podane w decyzjach i zawiadomieniach. Jednocześnie wójt gminy Łuków Mariusz Osiak informuje, że w przypadku naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat, na przykład wtedy gdy ktoś nie może dokonać płatności przez internet, podatnik może złożyć wniosek o udzielenie ulgi, przewidzianej w ordynacji podatkowej.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.