Piątek, 18 Stycznia 2019

Informacje

Urząd Gminy Łuków
ul.Świderska 12
21-400 Łuków
tel 25 798-24-39, 25 798-23-92
fax 25 798-24-39, 25 798-23-92
www.lukow.ug.gov.pl
sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Łuków: Więcej pieniędzy na fundusz sołecki

2017-12-23 10:22:00

Sołectwa z gminy Łuków będą mieć więcej pieniędzy do swojej dyspozycji w ramach funduszu sołeckiego. Z ponad 635 tysięcy złotych, które zostały zapisane w tegorocznym budżecie, w przyszłym roku kwota ta wzrośnie do prawie 860 tysięcy.

- Podobnie jak w poprzednich latach z funduszu chcą skorzystać wszystkie nasze sołectwa, które już przedstawiły propozycje rozdysponowania pieniędzy. Chcą je wydać m.in. na remonty dróg, budowę placów zabaw, doposażenie świetlic i urządzenie siłowni zewnętrznych - wylicza wójt gminy Łuków Mariusz Osiak. Propozycje, uchwalone na zebraniach wiejskich już zostały zweryfikowane pod kątem formalnym, a ostatnim krokiem będzie włączenie ich do budżetu na 2018 rok przed radę gminy.

Samorządy mogą, ale nie muszą tworzyć fundusz sołecki. Te, które się na to zdecydują otrzymują zwrot części środków z budżetu państwa. W gminie Łuków, w której jest 36 sołectw, fundusz jest wyodrębniany od 2009 roku. Zapisane w nim pieniądze są dzielone według wzoru, który uwzględnia m.in. liczbę mieszkańców. W ubiegłym roku były to kwoty od ponad 8 do prawie 28 tysięcy złotych. W 2018 najmniejsze sołectwa mogą liczyć na ponad 10 tysięcy, a największe otrzyma około 38 tysięcy złotych.


(fot. sxc.hu)

© 2009-2019 ias24.eu.