Piątek, 22 Marca 2019

Informacje

Urząd Gminy Łuków
ul.Świderska 12
21-400 Łuków
tel 25 798-24-39, 25 798-23-92
fax 25 798-24-39, 25 798-23-92
www.lukow.ug.gov.pl
sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Łuków: Umowy na czystą energię

2018-06-19 06:47:04

Gmina Łuków rozpoczęła podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy chcą skorzystać z unijnych dotacji na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Właściciele posesji, którzy zadeklarowali udział w projekcie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, powinni się zgłosić do urzędu jak najszybciej, a potem opłacić tak zwany wkład własny.

Formularze umów są dostępne na stronie internetowej gminy. Można je wydrukować i wypełnić samodzielnie albo zrobić to na miejscu, korzystając z pomocy urzędników. Do podpisania dokumentów jest potrzebny dowód osobisty i numer własnego rachunku bankowego, a w przypadku współwłasności muszą się stawić wszyscy współwłaściciele, czyli na przykład współmałżonek.

W przypadku kolektorów słonecznych składających się z 2 paneli na konto wskazane w umowie trzeba wpłacić 2 tysiące 365 złotych i 50 groszy. Jeśli ktoś planuje montaż zestawu 3-panelowego powinien wpłacić 2 tysiące 656 złotych i 70 groszy, a w przypadku zestawu 4-panelowego kwota ta wynosi 3 tysiące 62 złote i 70 groszy.

Brak wpłaty wkładu własnego w ustalonym terminie spowoduje wykreślenie z listy uczestników projektu.

© 2009-2019 ias24.eu.