Czwartek, 21 Listopada 2019

Informacje

Urząd Gminy Łuków
ul.Świderska 12
21-400 Łuków
tel 25 798-24-39, 25 798-23-92
fax 25 798-24-39, 25 798-23-92
www.lukow.ug.gov.pl
sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Łuków: Przypomnienie o opłatach śmieciowych

2019-07-21 07:17:44

Władze gminy Łuków przypominają mieszkańcom, że od tego miesiąca obowiązują nowe, wyższe stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Odbiór śmieci niesegregowanych kosztuje teraz 20 złotych od osoby. Z kolei opłata za odpady segregowane wynosi 8 złotych w rodzinie maksymalnie czteroosobowej, natomiast za każdą kolejną osobę opłata wynosi 4 złote.

Przyczyn podwyżek jest kilka. To przede wszystkim wzrost o prawie 40 procent opłat na składowisku w Adamkach, wyższe koszty transportu odpadów i zwiększająca się ilość śmieci, wytwarzanych przez mieszkańców gminy. Na przykład podwyżka opłat za szkło wynosi w stosunku do wcześniejszego okresu 150 procent, natomiast ilość śmieci wzrosła z 2 tysięcy 100 ton w 2017 roku do 2 tysięcy 400 ton w 2018.

Władze gminy apelują również do właścicieli nieruchomości, by zwracali uwagę na właściwą segregację śmieci i przypominają, że zgodnie z ustawą koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych można pokryć wyłącznie wpływami z "opłat śmieciowych".


(fot. pixabay.com)

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.