Sobota, 20 Lipca 2019

Informacje

Urząd Gminy Łuków
ul.Świderska 12
21-400 Łuków
tel 25 798-24-39, 25 798-23-92
fax 25 798-24-39, 25 798-23-92
www.lukow.ug.gov.pl
sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Łuków: Ostatnia sesja rady gminy

2018-10-19 10:26:21

Kończą się kadencje rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Ostatnia sesja Rady Gminy Łuków odbyła się w czwartek 18 października.

Dziękując radnym i sołtysom za współpracę wójt Mariusz Osiak docenił merytoryczną dyskusję i zrozumienie problemów w kontekście całej gminy, a nie tylko poszczególnych sołectw czy miejscowości. - Dzięki takiemu podejściu nasza gmina równomiernie się rozwija i zaspokaja potrzeby wszystkich mieszkańców - mówił Mariusz Osiak. Jako obszary o szczególnym znaczeniu dla dalszego rozwoju wójt Osiak wskazał gospodarkę, w tym nowe inwestycje, oraz oświatę z potrzebą budowy gminnego przedszkola.

Podsumowując cztery lata wspólnej pracy radni podziękowali za współpracę wójtowi Mariuszowi Osiakowi i jego zastępcy Wojciechowi Szczygłowi oraz pracownikom urzędu gminy.

Gośćmi ostatniej sesji Rady Gminy Łuków byli poseł Krzysztof Głuchowski i starosta łukowski Janusz Kozioł, którzy podkreślali wagę współpracy samorządu gminnego z organami władzy wyższego szczebla.

Na pamiątkę radni i sołtysi otrzymali dedykowane im rzeźby w postaci herbu gminy.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.