Poniedzialek, 06 Lipca 2020

Informacje

Urząd Gminy Łuków
ul.Świderska 12
21-400 Łuków
tel 25 798-24-39, 25 798-23-92
fax 25 798-24-39, 25 798-23-92
www.lukow.ug.gov.pl
sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Łuków: Nowe stawki opłat śmieciowych

2020-02-27 17:52:19

Rada Gminy Łuków uchwaliła nowe, wyższe stawki opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 27 lutego, radni postanowili, że opłata za śmieci posegregowane w gospodarstwach domowych do 4 osób będzie wynosić 14 złotych, a w bardziej licznych - po 10 złotych za każdą kolejną osobę.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawowymi właściciele nieruchomości zamieszkałych nie mogą oddawać odpadów niesegregowanych. Opłata za niedopełnienie obowiązku segregacji będzie wynosić czterokrotność podstawowej stawki, czyli 56 złotych za osobę, bez względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Na podwyżkę opłat śmieciowych złożyły się cztery podstawowe przyczyny. To rosnące opłaty za składowanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Adamkach i ilości śmieci odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz koszty administracyjne obsługi systemu i funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łukowie.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.