Poniedzialek, 24 Września 2018

Informacje

Urząd Gminy Łuków
ul.Świderska 12
21-400 Łuków
tel 25 798-24-39, 25 798-23-92
fax 25 798-24-39, 25 798-23-92
www.lukow.ug.gov.pl
sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Łuków: Medale Polskiej Niezapominajki

2012-10-20 09:08:34

Dwie osoby, związane z gminą Łuków zostały laureatami Medalu Polskiej Niezapominajki, przyznawanego od dziesięciu lat osobom i instytucjom, pracującym społecznie na rzecz środowiska przyrodniczego.

Jednym z wyróżnionych jest Sławomir Śledź, mieszkaniec gminy Łuków, członek Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy Łuków. Drugi medal otrzymał Robert Wysokiński, które wprawdzie jest mieszkańcem Łukowa, ale współpracuje z Gminą Łuków w zakresie promocji rezerwatu przyrody "Jata.

Sławomir Śledź od dwóch lat prowadzi warsztaty z zakresu edukacji przyrodniczej. Artysta został wyróżniony w kategorii "edukacja przyrodnicza i środowiskowa", a rekomendowali go do medalu dziennikarze Tygodnika Siedleckiego i były Wojewódzki Konserwator Przyrody w Siedlcach Zbigniew Kaszuba.

Robert Wysokiński otrzymał medal w kategorii "fotografia i film przyrodniczy oraz edukacja przyrodnicza i środowiskowa", a kandydaturę zgłosił Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków Grzegorz Uss. Laureat jest nie tylko autorem filmów, publikacji oraz zdjęć promujących walory przyrodnicze i historyczne rezerwatu "Jata", ale również inicjatorem wielu innych działań, w tym plenerów fotograficznych czy zajęć historyczno-przyrodniczych dla dzieci i młodzieży z gminy Łuków. Robert Wysokiński skromnie przyznaje, że wyróżnienie jest efektem współpracy wielu osób, którym zależy na promocji jednego z nielicznych miejsc, gdzie udało się zachować nieskażoną przyrodę i gdzie historia nie pozwala zapomnieć o bohaterskich czynach przodków. Jako "współautorów" medalu Robert Wysokiński wymienia m.in. byłego Leśniczego Leśnictwa Jata, a obecnie Nadleśniczego Nadleśnictwa Łuków Grzegorza Ussa oraz Wójta Gminy Łuków Mariusza Osiaka.

Obydwaj wyróżnieni uważają, że przyznane im wyróżnienia przyczynią się do jeszcze większej promocji niezwykle urodziwej przyrody gminy Łuków.


(fot. UG Łuków)

© 2009-2018 ias24.eu.