Niedziela, 09 Sierpnia 2020

Informacje

Urząd Gminy Łuków
ul.Świderska 12
21-400 Łuków
tel 25 798-24-39, 25 798-23-92
fax 25 798-24-39, 25 798-23-92
www.lukow.ug.gov.pl
sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Łuków: Kontrola deklaracji śmieciowych

2020-06-09 12:35:28

Gmina Łuków rozpoczęła weryfikację danych zawartych w deklaracjach śmieciowych, złożonych przez mieszkańców. Kontrola potrwa kilka tygodni i będzie dotyczyć przede wszystkim liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

- Mamy uzasadnione podejrzenia, że w wielu przypadkach daną nieruchomość zamieszkuje zdecydowanie więcej osób niż wskazują dane z deklaracji śmieciowej. Od liczby osób zależy wysokość opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych, a to ma bezpośrednie przełożenie na koszty obsługi całego systemu, które są coraz wyższe m.in. ze względu na coraz większą ilość śmieci odbieranych z nieruchomości zamieszkałych - mówi wójt gminy Łuków Mariusz Osiak.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji mieszkańcy są wzywani do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.