Poniedzialek, 27 Maja 2019

Informacje

Urząd Gminy Łuków
ul.Świderska 12
21-400 Łuków
tel 25 798-24-39, 25 798-23-92
fax 25 798-24-39, 25 798-23-92
www.lukow.ug.gov.pl
sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Łuków: Jest przetarg na czystą energię

2018-03-30 11:40:16

Gmina Łuków ogłosiła przetarg na dostawę i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, współfinansowanych ze środków unijnych. Firma, która złoży najkorzystniejszą ofertę zamontuje 982 zestawy kolektorów słonecznych podgrzewających wodę użytkową i 6 paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.

Wójt Mariusz Osiak podkreśla, że wkład własny mieszkańców, którzy zadeklarowali udział w projekcie, będzie można oszacować dopiero po rozstrzygnięciu przetargu. Na razie wiadomo tylko, że z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego będzie pochodzić do 85 procent kosztów netto całej inwestycji.

Oferty firm, które chcą ją zrealizować są przyjmowane do 11 kwietnia, a termin zakończenia wszystkich robót jest wyznaczony na koniec października 2019 roku.

Zainteresowanie skorzystaniem z unijnych dotacji na OZE było tak duże, że gmina złożyła trzy wnioski o przyznanie dotacji. Ogłoszony teraz przetarg dotyczy projektów "Czysta energia w gminie Łuków I i II", ale jest szansa, że z unijnych środków skorzysta większa liczba mieszkańców. Wprawdzie trzeci wniosek wstępnie nie został zaakceptowany do realizacji, ale z najnowszych informacji wynika, że pula pieniędzy na ten cel ma być większa i jeśli tak się stanie to gmina Łuków może otrzymać dotację także na kolejny projekt. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych dotyczy on aż 308 paneli fotowoltaicznych i tylko 53 popularnych solarów. Jego wartość kosztorysowa sięga ponad 5 milionów 890 tysięcy złotych, w tym prawie 4 miliony 585 tysięcy to dofinansowanie z RPO.


(fot. sxc.hu)

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.