Czwartek, 21 Listopada 2019

Informacje

Urząd Gminy Łuków
ul.Świderska 12
21-400 Łuków
tel 25 798-24-39, 25 798-23-92
fax 25 798-24-39, 25 798-23-92
www.lukow.ug.gov.pl
sekretariat@lukow.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Łuków: Będzie wsparcie dla potrzebujących

2019-08-05 13:43:24

Rodziny z gminy Łuków, znajdujące się trudnej sytuacji życiowej, otrzymają paczki żywnościowe. Osoby, które chcą skorzystać z tej formy wsparcia powinny odwiedzić miejscowy ośrodek pomocy społecznej, by sprawdzić czy na taką pomoc mogą liczyć.

To efekt współpracy, którą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie nawiązał z lubelskim oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża, w zakresie dystrybucji paczek z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

By je otrzymać trzeba spełniać ustawowe warunki, oparte przede wszystkim na dochodzie, który nie może przekraczać 200 procent kryterium uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. W przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi ono 1402 złote, natomiast jeśli rodzina jest bardziej liczna próg ten sięga 1056 złotych na osobę.

Mieszkańcy gminy Łuków, którzy chcą się starać o paczki powinni do 9 sierpnia zgłosić się do GOPS, by zweryfikować dane o dochodach. Zainteresowane osoby z poszczególnych miejscowości są obsługiwane przez pracowników socjalnych w siedzibie ośrodka przy ul. Świderskiej 12 w pokojach numer 14, 17 i 17a.


(fot. arch. UG Łuków)

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.