Piątek, 29 Maja 2020

Informacje

Urząd Gminy Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw
tel 82 576 37 53, 14 32, 24 35
fax 82 576 30 46
www.krasnystaw.ug.gov.pl
wojt@krasnystaw.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Krasnystaw: Żywność dla potrzebujących

2020-05-21 11:21:20

Znajdujący się w trudnej sytuacji mieszkańcy gminy Krasnystaw mogą się zgłaszać po paczki żywnościowe. Ich wydawanie odbywa się według nowych zasad, wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, a zajmuje się tym Stowarzyszenie "Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw" przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Standardowo żywność jest wydawana w Szkole Podstawowej w Siennicy Nadolnej, w budynku, ale teraz paczki można odbierać w miejscu specjalnie do tego przygotowanym przy wejściu.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, odbierający paczki muszą się stosować do obostrzeń, związanych z reżimem sanitarnym. Nie można przychodzimy po żywność z dziećmi ani z osobami starszymi. Seniorzy mogą upoważnić do odbioru paczki członka rodziny lub sąsiadów. Każdy powinien mieć własne opakowania i założyć jednorazowe rękawiczki oraz zakryć usta i nos. Oczekujących w kolejce obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości co najmniej dwóch metrów, a korzystający z pomocy nie potwierdzają na piśmie odebrania paczki. Ze względów bezpieczeństwa zajmuje się tym osoba wydającą żywność.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.