Czwartek, 22 Kwietnia 2021

Informacje

Urząd Gminy Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw
tel 82 576 37 53, 14 32, 24 35
fax 82 576 30 46
www.krasnystaw.ug.gov.pl
wojt@krasnystaw.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Krasnystaw: Trzy szkoły do termomodernizacji

2020-02-01 13:46:15

Kolejne budynki użyteczności publicznej w gminie Krasnystaw zostaną w tym roku poddane termomodernizacji. Kończy się właśnie przetarg na wykonanie takich robót w Szkole Podstawowej w Jaślikowie, Szkole Podstawowej w Krupem wraz z przedszkolem i Zespole nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie.

Wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik podkreśla, że samorząd pokryje tylko niewielką część kosztów robót, ponieważ na resztę pozyskał pieniądze z Unii Europejskiej, które zostaną wykorzystane łącznie na sześć zadań:


Pobierz

W budynkach w Jaślikowie, Krupem i Krasnymstawie, oprócz montażu paneli fotowoltaicznych, samorząd planuje wykonanie wielu innych robót. Najstarszy jest obiekt w Krasnymstawie, który pochodzi jeszcze sprzed II wojny światowej, ale zakres prac we wszystkich wymienionych przypadkach będzie podobny - mówi Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Krasnystaw Dariusz Harmas:


Pobierz

Wykonawcy tych robót powinni być wybrani w najbliższych dniach, a termin zakończenia wszystkich prac jest wyznaczony na 30 września tego roku. Do 85 procent kosztów netto termomodernizacji budynków użyteczności publicznej samorząd otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.


(fot. arch. UG Krasnystaw)

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.