Piątek, 29 Maja 2020

Informacje

Urząd Gminy Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw
tel 82 576 37 53, 14 32, 24 35
fax 82 576 30 46
www.krasnystaw.ug.gov.pl
wojt@krasnystaw.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Krasnystaw: Przygotowanie strategii rozwoju na finiszu

2020-05-17 08:18:14

Kończą się prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021 - 2027. Dokument jest prawie gotowy, ale zanim powstanie jego ostateczna wersja swoje zdanie na ten temat mogą wyrazić mieszkańcy.

Projekt strategii jest dostępny na stronie internetowej i wyłożony w siedzibie urzędu gminy. Na stronie: www.krasnystaw.ug.gov.pl jest również formularz, w którym ankietowani mogą wpisywać swoje opinie i uwagi.

Mieszkańcy mogą je przekazywać osobiście do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Krasnystaw w pokoju nr 4, za pośrednictwem tradycyjnej poczty pod adres: Urząd Gminy Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, z dopiskiem: "Konsultacje społeczne w sprawie strategii" albo drogą elektroniczną na adres: asmreczynska@gmail.com z oznaczeniem w temacie: "Konsultacje społeczne w sprawie strategii"

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.