Czwartek, 04 Marca 2021

Informacje

Urząd Gminy Krasnystaw
ul. M. Konopnickiej 4
22-300 Krasnystaw
tel 82 576 37 53, 14 32, 24 35
fax 82 576 30 46
www.krasnystaw.ug.gov.pl
wojt@krasnystaw.ug.gov.pl
Newsletter

Gmina Krasnystaw: Ogłoszenie dla kandydatów na członków OKW

2020-04-06 06:50:56

Trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenckich. W gminie Krasnystaw można to zrobić na trzy sposoby, bez bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem wyborczym czy pracownikami urzędu.

Wymagane dokumenty można przesłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw. Zgłoszenie można również przesłać w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wojt@krasnystaw.ug.gov.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku oryginalne dokumenty powinny być przekazane tradycyjną pocztą. Zgłoszenie można też dostarczyć do specjalnej urny-skrzynki w holu Urzędu Gminy Krasnystaw.

Dokumenty wysłane drogą pocztową i za pośrednictwem urny będą uwzględniane tylko wtedy, gdy wpłyną do 10 kwietnia, natomiast w przypadku zgłoszeń przesłanych w formie elektronicznej będą brane pod uwagę wyłącznie te, które zostaną przesłane najpóźniej 10 kwietnia do 15.00.

Ewentualne wątpliwości można wyjaśnić z urzędnikiem wyborczym, który pełni dyżury telefoniczne pod numerem: 601 408 430 i mailowo pod adresem: urz-060605-1@pkw.gov.pl, w poniedziałek 6 kwietnia, czwartek 9 kwietnia i piątek 10 kwietnia.


(fot. gov.pl)

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.