Czwartek, 20 Lutego 2020

Informacje

Urząd Gminy Hrubieszów
ul. Bolesława Prusa 8,
22-500 Hrubieszów
tel (84) 696-26-81
tel (84) 696-20-25
fax (84) 696-27-94
https://www.hrubieszow-gmina.pl
sekretariat@hrubieszow-gmina.pl
Newsletter

Gmina Hrubieszów: Powstaje plan gospodarki niskoemisyjnej

2019-07-31 07:32:44

Mieszkańcy gminy Hrubieszów mogą mieć swój udział w opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej. To dokument niezbędny do ubiegania się w przyszłości o dotacje, m.in. na solary czy farmy fotowoltaiczne oraz inne przedsięwzięcia, których celem jest ograniczenie emisji CO2 do atmosfery.

Projekt takiego dokumentu jest wyłożony do wglądu od kilku tygodni, a ci, którzy chcieliby wnieść do niego swoje wnioski czy uwagi mogą to zrobić do piątku 2 sierpnia.

Plan gospodarki niskoemisyjnej zakłada podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Wnioski w sprawie projektu można składać na piśmie lub w formie ustnej w Urzędzie Gminy przy ul. Prusa w Hrubieszowie.

Zgodnie z przepisami opinie mieszkańców rozpatruje wójt, jako organ opracowujący dokument, a ostatecznie PGN uchwala rada gminy.


(fot. sxc.hu)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.