Czwartek, 20 Lutego 2020

Informacje

Urząd Gminy Hrubieszów
ul. Bolesława Prusa 8,
22-500 Hrubieszów
tel (84) 696-26-81
tel (84) 696-20-25
fax (84) 696-27-94
https://www.hrubieszow-gmina.pl
sekretariat@hrubieszow-gmina.pl
Newsletter

Gmina Hrubieszów: Absolutoryjna sesja rady gminy

2019-06-26 18:26:36

Rada Gminy Hrubieszów pozytywnie oceniła wykonanie przez wójta Tomasza Zająca budżetu za 2018 roku i udzieliła mu absolutorium. Podczas sesji, która odbyła się w środę 26 czerwca, wójt otrzymał również wotum zaufania, a za przyjęciem uchwał w obydwu sprawach zagłosowali wszyscy radni, biorący udział w obradach.

Zgodnie z przepisami głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła debata nad raportem o stanie gminy, który był udostępniony kilka tygodni wcześniej. Chociaż nowe przepisy, oprócz radnych, dają prawo udziału w dyskusji także mieszkańcom, podobnie jak w wielu innych samorządach, nikt nie skorzystał z tej możliwości.

Przed udzieleniem absolutorium radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Wynika z niego m.in., że plan dochodów został wykonany w ponad 99%, a wydatków - w około 96,3%.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.