Niedziela, 12 Lipca 2020

Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Uzupełnienie składów OKW

2020-04-16 07:34:14

Komisarz Wyborczy w Lublinie wyznaczył dodatkowy termin na zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenckich. W gminie Głusk do obsadzenia 6 komisji potrzeba 58 osób, a lista zgłoszonych liczy 35 nazwisk. W poszczególnych komisjach brakuje od 4 do 9 osób.

Wprawdzie Sejm uchwalił nowe przepisy, dotyczące głosowania korespondencyjnego, ale teraz ustawa jest w Senacie i jeszcze nie jest obowiązującym prawem. Dlatego wszystkie organy, związane z organizacją najbliższych wyborów, muszą postępować zgodnie z dotychczasowym kalendarzem wyborczym. Ten zakładał przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji do 10 kwietnia, a dodatkowy termin został wyznaczony na piątek 17 kwietnia do 12.00.

W związku z wyłączeniem bezpośredniej obsługi klientów przez Urząd Gminy Głusk pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać kandydatów w formie skanu, przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: wybory@glusk.pl. Podpis elektroniczny nie jest wymagany, a oryginały zgłoszeń należy przesłać tradycyjną pocztą na adres: Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów lub wrzucić do skrzynki podawczej, która znajduje się w holu urzędu.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.