Sobota, 19 Stycznia 2019

Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Są pieniądze na "Mobilny LOF"

2017-12-29 13:38:37

Jedenaście samorządów z Lubelszczyzny otrzyma dofinansowanie na realizację inwestycji, które mają usprawnić transport i jednocześnie poprawić jakość powietrza. W ich imieniu Jacek Anasiewicz, wójt gminy Głusk, która jest liderem projektu pod nazwą "Mobilny LOF", podpisał w piątek 29 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę o przekazaniu 76 milionów złotych.

Samorządy chcą m.in. przygotować węzły przesiadkowe z obiektami Park&Ride i Bike&Ride, w których kierowcy mogliby zostawiać swoje pojazdy, by przesiąść się do transportu publicznego, przebudowywać drogi gminne i powiatowe, budować chodniki i ścieżki rowerowe oraz wymieniać i budować energooszczędne oświetlenie uliczne.

Gmina Głusk otrzyma 13 milionów złotych, a zamierza je przeznaczyć m.in. na zorganizowanie punktu przesiadkowego z obiektami P&R i B&R i stacją roweru miejskiego w Dominowie. Pozostałe środki trafią do wiejskich gmin: Jastków, Niemce, Konopnica, Niedrzwica Duża, Lubartów, Mełgiew i Wólka oraz gmin miejskich Lubartów, Nałęczów i Świdnik.

© 2009-2019 ias24.eu.