Sobota, 17 Marca 2018
Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Program rewitalizacji przyjęty

2017-07-06 19:19:30

Gmina Głusk ma Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017 - 2023. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie podczas sesji w czwartek 6 lipca zagłosowali wszyscy radni.

To bardzo ważny dokument, który jest potrzebny, by w przyszłości samorząd mógł się starać o pieniądze na realizację zapisanych w nim pomysłów. Dotyczą one działań, które mają przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym, na przykład biedzie czy bezrobociu oraz aktywizować mieszkańców.

LPR może obejmować tylko wybrane części gminy, a w przypadku gminy Głusk będą to Żabia Wiola, Głuszczyzna, Wilczopole-Kolonia i Dominów oraz części miejscowości Ćmiłów i Mętów. Wśród propozycji są: zagospodarowanie otoczenia stawów i budowa boiska z zapleczem w Dominowie, rozbudowa świetlic w Ćmiłowie i Wilczopolu-Kolonii, utworzenie miejsca spotkań w Żabiej Woli, przebudowa budynku OSP w Mętowie i urządzenie placu zabaw w Głuszczyźnie. W programie zostały ujęte także pomysły na utworzenie mobilnego punktu konsultacyjnego profilaktyki zapobiegania przemocy oraz integrację i aktywizację mieszkańców.

© 2009-2018 ias24.eu.