Czwartek, 06 Maja 2021

Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Nowe wnioski o dotacje na usuwanie azbestu

2020-06-16 06:57:29

Z szacunkowych danych wynika, że na terenie gminy Głusk jest jeszcze około 6 milionów 800 tysięcy kilogramów wyrobów zawierających azbest. Ilość ta może się zmniejszyć jeśli właściciele posesji skorzystają z dotacji, które można pozyskać z Unii Europejskiej.

Pieniądze dzieli Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, który prowadzi nabór wniosków o przyznanie dofinansowania. By skorzystać z dotacji trzeba złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie gminy, który pośredniczy w tej procedurze.

Pozyskane pieniądze można wykorzystać na pokrycie wszystkich kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją szkodliwych substancji. Dotyczy to także eternitu, który został już zdjęty, ale o położenie nowego dachu musi zadbać właściciel budynku.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.