Wtorek, 20 Sierpnia 2019

Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Najlepsza gmina wiejska w regionie

2019-02-20 10:25:14

Gmina Głusk najlepiej z wiejskich gmin Lubelszczyzny wykorzystuje unijne dotacje z polityki spójności. Ranking opublikował Główny Urząd Statystyczny. Głuski samorząd, z wynikiem ponad 150 milionów złotych, został sklasyfikowany na 180 miejscu wśród prawie 2,5 tysiąca gmin w kraju.

Autorzy zestawienia uwzględnili w nim wszystkie 2478 gmin w Polsce, które w ubiegłym roku podpisały umowy na realizację inwestycji w ramach polityki spójności na łączną kwotę prawie 186 miliardów 400 milionów złotych.

Dane te obejmują wszystkie projekty realizowane na terenie danej gminy czy miasta i nie dotyczą wyłącznie przedsięwzięć prowadzonych przez ten samorząd, ale również inne samorządy, na przykład powiaty czy województwa. Pod uwagę były brane wszystkie środki dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, ale bez dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich czy Programu Operacyjnego RYBY.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.