Czwartek, 21 Listopada 2019

Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Nagroda za sprzyjanie inwestycjom

2019-06-13 11:56:50

Gmina Głusk została laureatem Programu Promocji Gmin "Business Excellence", organizowanego przez Lubelski Klub Biznesu. Kapituła konkursu przyznała jej wyróżnienie w kategorii "Gmina Proinwestycyjna" w grupie samorządów do 10 tysięcy mieszkańców.

Realizacja inwestycji, które poprawiają jakość życia mieszkańców to jeden z priorytetów Gminy Głusk, a na większość zadań samorząd pozyskuje wsparcie unijne. W ubiegłym roku wydatki inwestycyjne stanowiły 47 procent wszystkich wydatków budżetowych.

Ze względu na swoje położenie gmina Głusk jest bardzo atrakcyjnym terenem do inwestowania. Bezpośrednie sąsiedztwo stolicy regionu przyciąga jej mieszkańców do ościennych gmin, z których gmina Głusk w ostatnich latach wyrasta na lidera. Z opublikowanych w maju informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ciągu ostatnich 18 lat na opuszczenie Lublina zdecydowało się ponad 19 procent mieszkańców, z których najwięcej zamieszkało w gminie Głusk. W tym samym okresie liczba mieszkańców gminy wzrosła o około 75 procent, co jest rekordem w skali województwa.

smokedsystem
© 2009-2019 ias24.eu.