Niedziela, 05 Lipca 2020

Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Lepsza droga w Nowinach

2019-10-22 15:53:41

Rozbudowa drogi powiatowej w Nowinach w gminie Głusk oficjalnie zakończona. Inwestycja była podzielona na dwa zadania, a pieniądze na ten cel pochodziły z Unii Europejskiej oraz budżetów - gminy Głusk i powiatu lubelskiego.

Pierwsza część robót, wykonanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, polegała na budowie chodnika o długości około 1,5 kilometra z oświetleniem LED i 4 peronami przystankowymi. Te prace kosztowały ponad 1 milion 600 tysięcy złotych, z czego ponad 1 milion stanowiła dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Poza tym jezdnia na wspomnianym wcześniej odcinku została wyłożona nową asfaltową nawierzchnią. Koszt tych robót sięga prawie 600 tysięcy złotych, które wyłożyły po połowie - gmina Głusk i powiat lubelski.

W spotkaniu podsumowującym zrealizowaną inwestycję samorząd gminny reprezentował m.in., wójt Jacek Anasiewicz, a powiatowy - starosta lubelski Zdzisław Antoń. Towarzyszyli im inni przedstawiciele gminy Głusk i powiatu lubelskiego oraz wykonawcy robót.


(fot. UG Głusk)

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.