Poniedzialek, 23 Kwietnia 2018
Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Informacje w/s unijnych grantów

2017-03-17 16:16:16

Mieszkańcy gminy Głusk oraz innych gmin, należących do Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina" będą mogli się starać o granty, które będą dostępne w kwietniu. Tego co trzeba zrobić, by otrzymać wsparcie dowiedzą się podczas spotkań informacyjnych. W gminie Głusk takie spotkanie odbędzie się w środę 22 marca o 13.00 w urzędzie gminy w Dominowie.

LGD zaprasza na nie przedstawicieli organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej, kościołów i związków wyznaniowych, jednostek sektora finansów publicznych i instytucji kultury.

Pieniądze dzielone w ramach projektów grantowych będzie można wykorzystać na przykład na: warsztaty i szkolenia animatorów i liderów, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej, a także międzypokoleniowe warsztaty i aktywizację seniorów. Środki są też przeznaczone na udział w targach i wystawach, na imprezy i wydarzenia promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne, a także zespoły kulturalne.

Podczas spotkań przedstawiciele LGD będą mówić m.in. o zasadach ubiegania się o wsparcie, procedurach i dokumentacji konkursowej oraz kryteriach oceny i wyboru projektów.

Ponadto na początku kwietnia LGD organizuje warsztaty wypełniania wniosków o udzielenie grantu, a codziennie oferuje pomoc konsultantów w formie indywidualnych porad.

Biuro LGD "Kraina wokół Lublina znajduje się przy ul. Narutowicza 37/5 w Lublinie i jest czynne w dni robocze od 7.00 do 15.30. Więcej informacji można uzyskać także telefonicznie pod numerem: 81 532 30 65 albo znaleźć na stronie: www.krainawokollublina.pl.


(fot. sxc.hu)

© 2009-2018 ias24.eu.