Czwartek, 21 Stycznia 2021

Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Dodatkowy sprzęt do zdalnej nauki

2020-07-23 06:48:03

Gmina Głusk stara się o unijne pieniądze na zakup kolejnych komputerów dla szkół. Wniosek o przyznanie pieniędzy z programu "Zdalna szkoła+" został już złożony i jeśli zostanie zaakceptowany, samorząd otrzyma prawie 75 tysięcy złotych.

Pieniądze te powinny wystarczyć na zakup 8 komputerów stacjonarnych i 18 laptopów, które zostaną podzielone między wszystkie szkoły podstawowe w gminie Głusk. Placówka w Mętowie ma otrzymać 10 laptopów, w Kalinówce - 8, w Wilczopolu - 2 laptopy i 4 komputery stacjonarne, a w Prawiednikach 4 komputery stacjonarne. Zgodnie z założeniami programu "Zdalna szkoła+" w pierwszej kolejności sprzęt trafi do uczniów z rodzin wielodzietnych.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa powinno podjąć decyzje w sprawie podziału środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ciągu kilku dni. Jednocześnie gmina przygotowuje przetarg na dostawę sprzętu, by przekazać go potrzebującym jak najszybciej.

smokedsystem
© 2009-2021 ias24.eu.