Czwartek, 29 Października 2020

Informacje

Urząd Gminy Głusk
Dominów, ul. Rynek 1
20-385 Lublin
tel 81 75 18 760
fax 81 75 18 650
www.glusk.eurzad.eu
sekretariat@glusk.pl
Newsletter

Głusk: Będą stypendia dla zdolnych uczniów i sportowców

2020-08-01 14:47:05

Sukcesy w nauce, artystyczne i sportowe, które osiągają uczniowie z gminy Głusk, będą nagradzane. Takie zapisy znalazły się w "Lokalnym programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży", uchwalonym przez radę gminy.

Stypendia wójta będą przyznawane uczniom klas IV - VIII, którzy uczą się w szkołach w gminie Głusk, bez względu na miejsce zamieszkania. By je otrzymać trzeba mieć bardzo dobre lub dobre zachowanie, średnią ocen co najmniej 4 i sukcesy w konkursach szczebla wojewódzkiego lub wyższego bądź na olimpiadach centralnych. Laureaci tych konkursów mogą liczyć na stypendium w wysokości 500 złotych, finaliści - 400 złotych, a stypendium artystyczne zostało ustalone na poziomie 300 złotych. Będą to nagrody jednorazowe, o które będą mogli występować dyrektorzy szkół podstawowych w gminie Głusk. Wnioski o przyznanie stypendiów za każdy rok szkolny będą przyjmowane do końca sierpnia. Pierwsze stypendia mają być przyznane już po tegorocznych wakacjach za wyniki osiągnięte w roku szkolnym 2019 - 2020.

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.