Piątek, 29 Maja 2020

Informacje

Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice
tel +48 81 822 10 06
fax +48 81 822 15 00
www.dzierzkowice.pl
urzadgminy@dzierzkowice.pl
Newsletter

Dzierzkowice: Zgłaszanie kandydatów do OKW

2020-04-07 09:44:04

Gmina Dzierzkowice kończy przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenta. W związku z sytuacją epidemiologiczną procedura odbywa się bez bezpośredniego kontaktu z pracownikami urzędu gminy.

Przedstawiciele komitetów wyborczych i inne osoby, zainteresowane złożeniem indywidualnego wniosku kandydata do OKW, mogą korzystać z trzech metod.

Pierwszą jest droga elektroniczna, którą skan wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia można przesłać na adres: radagminy@dzierzkowice.pl. Podpis elektroniczny nie jest wymagany, a oryginał powinien być dostarczony tradycyjną pocztą.

Zgłoszenia można też przesłać tylko zwykłą pocztą, pomijając drogę mejlową, na adres: Urząd Gminy Dzierzkowice, Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice z dopiskiem "wniosek do OKW".

smokedsystem
© 2009-2020 ias24.eu.