Wtorek, 26 Marca 2019

Informacje

Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1
23-251 Dzierzkowice
tel +48 81 822 10 06
fax +48 81 822 15 00
www.dzierzkowice.pl
urzadgminy@dzierzkowice.pl
Newsletter

Dzierzkowice: Wójt M. Gąsiorowski z absolutorium

2018-07-03 14:22:28

Rada Gminy Dzierzkowice pozytywnie oceniła pracę wójta Marcina Gąsiorowskiego i jednogłośnie udzieliła mu absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Plan dochodów na 2017 rok został wykonany na poziomie około 86 %, a wydatków - ponad 80%, co było związane m.in. z przesunięciem terminów rozliczeń projektów, na które samorząd pozyskał dotacje ze źródeł zewnętrznych.

Wśród najważniejszych inwestycji, zrealizowanych w ubiegłym roku, wójt Marcin Gąsiorowski wymienia rozpoczęcie budowy przedszkola i wodociągu oraz modernizacji oczyszczalni ścieków, a także kilka zadań drogowych, realizowanych razem z powiatem.

Przedszkole powstaje przy Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. Jego koszt to prawie 1,5 miliona złotych, z czego większość stanowi dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

© 2009-2019 ias24.eu.